Ako nájsť presný názov spotrebiča?

Ako nájsť presný názov spotrebiča?

Návod na ľahké a jednoduché vyhľadanie presného názvu Vašeho spotrebiča:
(V tomto ilustratívnom príklade použijeme vysávač, ale rovnaký postup uplatňujte aj u ostatných výrobkoch)

1 - Zistíme značku:

Každý výrobok má na prednej alebo počnej strane vyznačenú značku (v tomto prípade sa jedná o ETA)

2 - Zistíme typ spotrebiča:

Každý spotrebič má na zadnej alebo bočnej strane štítok s informáciami a označením typu spotrebiča. (v tomto prípade sa jedná o 2417 800)